O nás

28 ledna, 2020

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem O nás


Vítáme vás na našich stránkách

Místní knihovna v Dětmarovicích je veřejná knihovna. Poskytuje knihovnické a informační služby čtenářům všech věkových a sociálních skupin a přispívá k rozvoji kultury v obci. Je součástí Obecního úřadu, který je jejím zřizovatelem a z jehož rozpočtu je financována.

Z historie:

1892 – založena knihovna Spolkem pro zakládání knihoven ve Slezsku – jiné údaje neznáme

1921 – obec Dětmarovice oficiálně založila knihovnu

1925 – zvolena první knihovní rada

1925 – knihovna umístěna ve škole u kostela, první knihovník Alois Prudel

1928 – knihovna přestěhována do zasedací síně v nové radnici (dnes budova OÚ) knihovník p. Novák

1929 – 1938 – knihovník  Jaroslav Pleva

1938 – 1945 – knihovna uzavřena

1946 – knihovník František Krenes

1953 – 1957 – vystřídali se knihovníci Bohumír Katolický, Anna Rusková a Milan Havlas

1957 – knihovníkem opět František Krenes

1972 – knihovna přemístěna do domu čp. 942, kde je dodnes

1981 – centralizace knihoven okresu Karviná, knihovna se stává součástí Okresní knihovny Karviná

1990 – knihovnice Mgr. Světlana Blatná

1993 – stavební úpravy, rekonstrukce vytápění, rozsáhlé vyřazení starých knih, knihovnický program SMARTLIB

1994 až do současnosti – knihovnice Alžbeta Jendryščíková

1996 – rozpad centralizovaného systému, správa MK přechází na obec Dětmarovice

1999 – připojení k internetové síti

2000 – celková rekonstrukce knihovny – nové regály na dětském oddělení

2001 – přechod na automatizovaný knihovnický systém DaWINCI

2002 – od 1. ledna platnost zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných a informačních služeb (knihovní zákon) Místní knihovna zapsána do evidence knihoven ČR

2005 – výměna oken

2011 – zateplení budovy a nová fasáda

2013 – instalace klimatizace

2015výměna regálu na odd. pro dospělé, výměna výpůjčního pultu

2016 – zakoupení dataprojektoru a projekčního plátna

2017 – pořízeny nové okenní rolety

2019 – celková rekonstrukce kanceláře

2019 – výměna dveří

2020 – výměna podlahové krytiny