Aktuálně

10 února, 2023

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Aktuálně

Vážení čtenáři!

Na začátku měsíce března bude knihovna postupně přecházet na celosvětově rozšířený knihovní systém Koha. Nejedná se o zanedbatelné změny, proto „ostrý start“ spustíme až 1. května. Máme tedy všichni dva měsíce čas si na novinky zvyknout.

Nejzásadnější změny se týkají upomínek. Z paušálních částek za zpoždění ve vrácení výpůjček se stává pohyblivý poplatek ve výši 1 Kč za 1 dokument a 1 týden. Za deset knížek vrácených týden po termínu nyní tedy čtenář zaplatí 10 Kč. Čtenář, který bude mít vypůjčené pouze dvě knihy, za vrácení po termínu zaplatí 2 Kč. Systém je tedy spravedlivější. Navíc čtenáři, kteří uvedou svůj e-mail, budou 7 dní před koncem výpůjční lhůty upozorněni, že se blíží čas výpůjčky vrátit.

Upozornění! Jistě jste zaznamenali, že knihovna již nezasílá upomínky poštou. Pokud tedy čtenář neuvede e-mail, o upomínce se dozví až při návštěvě knihovny, nebo z upomínacího dopisu.

S upomínkami souvisí i změny v prodlužování. Nově neplatí, že s načtením čtenářského průkazu se všechny výpůjčky automaticky prodlouží. O prodloužení je třeba výslovně požádat nebo si jej provést samostatně přes internet přes čtenářské konto. Výpůjční doba každého dokumentu je stále kalendářní měsíc a prodloužit jej lze maximálně třikrát. Jednu knihu tak lze mít maximálně 120 dní. Aby se tato doba nesmyslně nezkracovala, je možné prodlužovat nejdříve 14 dní před vypršením výpůjční doby. Rezervované dokumenty prodloužit nelze.

Využíváme příležitosti a znovu upozorňujeme, že vzhledem ke zpřísňující se ochraně osobních údajů již nadále nebudeme moci tolerovat půjčování několika osob na jeden průkaz a budeme v souladu s knihovním řádem trvat na tom, že každý uživatel musí mít průkaz vlastní. Věříme, že to budete respektovat. Vždyť cena jednoho průkazu pro dospělého čtenáře je 80 Kč za 365 dní, což je cca 7 korun za měsíc.

Vážení uživatelé knihovny, víme, že přijmout změny nebývá snadné. Děkujeme vám za trpělivost s různými problémy, které celý přechod provází. Věříme, že výše uvedené změny povedou nakonec ke spokojenosti nás všech a budeme my i vy s novým systémem spokojeni.

 

Vaše knihovna